ty gia vietcombank

Tag: ty gia vietcombank

 • Giá USD hôm nay 20/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 20/10

  08:38' - 20/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 19/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 19/10

  08:39' - 19/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 16/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 16/10

  08:29' - 16/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD duy trì ổn định, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 15/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/10

  08:51' - 15/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động.

 • Giá USD hôm nay 14/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 14/10

  08:25' - 14/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD giữ ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục biến động mạnh.

 • Giá USD hôm nay 13/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 13/10

  08:47' - 13/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục biến động mạnh.

 • Giá USD hôm nay 12/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 12/10

  08:33' - 12/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.

 • Giá USD hôm nay 7/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 7/10

  08:48' - 07/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng ổn định.

 • Giá USD hôm nay 6/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 6/10

  08:36' - 06/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 5/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 5/10

  08:44' - 05/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ổn định.

 • Giá USD hôm nay 2/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 2/10

  08:24' - 02/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động.

 • Giá USD hôm nay 30/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 30/9

  08:35' - 30/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, đồng USD tiếp tục giữ giá, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 29/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 29/9

  08:28' - 29/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD duy trì ổn định, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 25/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 25/9

  08:35' - 25/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 22/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 22/9

  08:47' - 22/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD tiếp tục ổn định, đồng Nhân dân tệ (NDT) ghi nhận biến động trái chiều.