Từ khoá:vietcombank

Giá USD hôm nay 19/7 tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) đồng loạt tăng.

Giá USD hôm nay 18/7

Sáng nay giá USD ít biến động và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) giảm nhẹ.

Giá USD hôm nay 17/7

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) ổn định.

Giá USD hôm nay 16/7 không đổi

Sáng nay, giá USD không đổi và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) biến động nhẹ.

Giá USD hôm nay 15/7

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) hầu như không đổi so với cuối tuần qua.

Giá USD hôm nay 12/7 tiếp tục giảm

Sáng nay giá USD tiếp tục giảm, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (CNY) tăng.

Giá USD hôm nay 11/7 giảm nhẹ

Sáng nay giá USD tiếp tục giảm, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (CNY) biến động trái chiều.

Giá USD hôm nay 10/7 giảm

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) cùng giảm.

Giá USD hôm nay 9/7

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD hầu như không đổi, giá đồng Nhân dân tệ (CNY) tăng nhẹ.

Giá USD hôm nay 8/7 ổn định

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD hầu như không đổi, giá đồng Nhân dân tệ (CNY) biến động trái chiều.

VIDEO

Mấy ngày nay ông Trần Văn Dương lo lắng vì hơn 2 tấn mực vẫn còn trữ trên tàu cá. Nhiều lần tìm thương lái thu mua nhưng do giá mua rất thấp nên nếu bán ở thời điểm này, ông sẽ lỗ nặng.