Từ khoá:vnd to usd

Tỷ giá USD hôm nay 22/3

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD biến động nhẹ.

Tỷ giá đồng USD ổn định

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định.

Tỷ giá USD hôm nay 14/3

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định.

Tỷ giá đồng USD ổn định

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định.​

Tỷ giá USD hôm nay 12/3

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định.​

Tỷ giá USD hôm nay 11/3

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD biến động nhẹ.​

Tỷ giá đồng USD ổn định

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định.​

Tỷ giá đồng USD đồng loạt giảm

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD đồng loạt giảm giá.​

Tỷ giá đồng USD tăng nhẹ

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD tương đối ổn định.​

Tỷ giá đồng USD ổn định

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD tương đối ổn định.​

VIDEO

Trước diễn biến của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đã gia tăng quyền lợi và đưa ra những sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới cho khách hàng.