Từ khoá:xa hoi hoa

Xử lý sai phạm trong đầu tư dự án Bến xe huyện Krông Nô

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở kiểm tra, rà soát các quy định pháp luật đối với dự án Bến xe huyện Krông Nô.

TP. Hồ Chí Minh: Lấy ý kiến xã hội hoá dự án nạo vét tại huyện Cần Giờ

Xã hội hoá dự án nạo vét, duy tu luồng hàng hải là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, huy động nguồn lực xã hội.

Nguồn lực cho nông thôn mới ở Hà Giang còn hạn chế

Hà Giang là tỉnh nghèo nên việc bố trí nguồn lực rất hạn chế, việc bố trí lồng ghép các nguồn lực và huy động xã hội hóa cũng đạt không cao.

VIDEO

Từ cuối năm 1990 đến nay, thành phố Hà Nội cùng các tổ chức xã hội trong và ngoài nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp làm sạch sông Tô Lịch nhưng đến nay vẫn ô nhiễm. Vậy đâu là giải pháp căn cơ để "hồi sinh" dòng sông này?