Từ khoá:xay dung thuong hieu

Tiền đề để doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ phát triển sản phẩm mới

Hiện nay, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề ở Hà Nội còn rất đơn điệu trong thiết kế, khiến sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường thấp.

Xây dựng thương hiệu cá tra Việt Nam: Khó nhất là gì?

Cá tra là một sản phẩm cụ thể và để xây dựng thương hiệu thì cần có kiến thức hiểu biết nhất định, có nội dung, nguồn lực đầu tư, xây dựng hình ảnh, tạo sự khác biệt, sự đồng thuận...

VIDEO

Từ ngày 1/7/2020, các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp tính theo lương cơ sở sẽ đồng loạt tăng, trong đó, đáng chú ý là tăng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.