Tăng chất lượng báo cáo tài chính nhà nước

14:03' - 04/12/2020
BNEWS Ngày 4/12, Bộ Tài chính tổ chức hội thảo “Tổng kết công tác báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên và một số giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo tài chính nhà nước những năm tiếp theo”.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, việc lập báo cáo tài chính nhà nước là nhiệm vụ mới, lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam, với phạm vi thông tin rộng, nghiệp vụ phức tạp, trong khi thời gian chuẩn bị không nhiều, nguồn lực còn hạn chế. Nhưng, thông qua sự hỗ trợ của các bộ ngành, địa phương và tổ chức quốc tế, Bộ Tài chính đã hoàn thành Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 kịp thời hạn, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội vào kỳ họp thứ XIV phù hợp quy định của Luật Kế toán 2015.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN
Theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, báo cáo giúp cho Chính phủ, công chúng nhìn nhận bức tranh tài chính nhà nước một cách tổng thể, toàn diện hơn do báo cáo có phạm vi rộng hơn bao gồm tổng thể thu – chi ngân sách, công nợ, tài sản… Ngoài ra, báo cáo còn cho thấy hoạt động của các đơn vị ngoài ngân sách, các quỹ tài chính ngoài ngân sách, thu- chi của các đơn vị tài chính đặc thù ngoài ngân sách, công nợ của quốc gia, công nợ của các chủ thể liên quan đến tài chính… 

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho hay, các cơ quan của Chính phủ đã khai thác Báo cáo tài chính nhà nước 2018 để phục vụ quản lý tài chính, xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm (2021 - 2025) để báo cáo Quốc hội, phục vụ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội, chiến lược tài chính 10 năm (2021- 2030)…
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, báo cáo tài chính nhà nước cũng đóng góp vào công tác đều hành nền tài chính quốc gia. Dịch COVID-19 có tác động lớn đến nền kinh tế thế giới và với nước ta. Nếu như năm 2018-2019, tăng trưởng kinh tế Việt Nam là 7,8% thì năm nay con số này chỉ dừng lại ở 2,5-3,5%. Hầu hết các quốc gia đều bị suy giảm thu ngân sách. Tuy nhiên nhìn về tổng thể, mặc dù thu sụt giảm nhưng nước ta vẫn đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô cơ bản.
Bên cạnh những vai trò, ý nghĩa của Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ ra một số hạn chế của báo cáo này như có từ 50-60% những người có trách nhiệm báo cáo tài chính chưa hiểu hết ý nghĩa của báo cáo tài chính nhà nước ở cấp quốc gia cũng như cấp bộ, cấp tỉnh, chỉ làm theo nghĩa vụ và chưa ý thức được ý nghĩa, tác dụng của báo cáo này.

Kho bạc Nhà nước được Chính phủ giao nhiệm vụ tổng hợp báo cáo tài chính tại các địa phương để hình thành báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc. Đây là một nhiệm vụ mới và khó khăn đối với toàn hệ thống. 

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết, để triển khai Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018,  Kho bạc Nhà nước đã chủ động có các văn bản hướng dẫn chi tiết cho toàn hệ thống khẩn trương triển khai xây dựng Hệ thống thông tin Tổng Kế toán nhà nước để chính thức vận hành hệ thống từ tháng 7/2019; kịp thời hỗ trợ đắc lực cho việc gửi báo cáo của các đơn vị cũng như công tác tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên năm 2018.
Tuy nhiên, bà Đặng Thị Thủy cũng thừa nhận, báo cáo vẫn còn một số tồn tại , hạn chế như việc phản ánh giá trị tài sản; số liệu nợ chính quyền địa phương trên báo cáo tài chính nhà nước; số liệu thu của các đơn vị sự nghiệp công lập.  Đặc biệt, chất lượng Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 còn hạn chế, báo cáo cung cấp thông tin tài chính do các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác trong khi việc lập các báo cáo này cũng mới được các đơn vị thực hiện năm đầu tiên, còn nhiều bỡ ngõ nên khó tránh khỏi sai sót….
Theo lãnh đạo Kho bạc Nhà nước, để nâng cao chất lượng Báo cáo tài chính nhà nước trong thời gian tới, Kho bạc Nhà nước sẽ đẩy nhanh tiến độ rà soát, cập nhật số liệu tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, nước sạch nông thôn tại các địa phương để tổng hợp vào Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019.
Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý của Báo cáo tài chính nhà nước theo hướng hoàn thiện các mẫu biểu Báo cáo tài chính nhà nước tại Nghị định số 25/2017/NĐ-CP; sửa đổi bổ sung quy định về đối tượng và trách nhiệm cung cấp thông tin tài chính về tài sản kết cấu hạ tầng, nợ chính quyền địa phương tại Thông tư số 133/2018/TT-BTC; sửa đổi, bổ sung các chế độ kế toán nhà nước để đảm bảo hướng dẫn đầy đủ cho đơn vị thực hiện và cung cấp các thông tin tài chính cần thiết phục vụ tổng hợp Báo cáo tài chính nhà nước đáp ứng yêu cầu quản lý của các cấp lãnh đạo.
Kho bạc Nhà nước cũng sẽ nâng cấp Hệ thống thông tin Tổng Kế toán nhà nước theo hướng kết nối/giao diện với hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực nhà nước, kết nối với mạng lưới của Chính phủ điện tử, tiến tới xây dựng hệ thống dữ liệu tài chính nhà nước tập trung để cung cấp số liệu tài chính nhà nước nhanh chóng, chính xác.
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng cho rằng, thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý sao cho tăng giá trị sử dụng của báo cáo tài chính nhà nước không chỉ ở tầm quốc gia mà ở tầm cấp bộ, ngành và các địa phương trên cơ sở tăng các biểu chi tiết theo ngành, theo lĩnh lực và theo địa bàn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục