Tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

10:55' - 17/11/2023
BNEWS 9 tháng năm 2023, số chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Hà Nội tăng rất cao, chiếm 81% dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Chính phủ giao năm 2023.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 3775/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng, địa phương cùng hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội có trách nhiệm tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 

Theo đó, 9 tháng năm 2023, số chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội tăng rất cao so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 81% dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Chính phủ giao năm 2023. Điều này dẫn đến nguy cơ chi bảo hiểm y tế vượt dự toán.

Trước thực trạng trên, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các bên liên quan tăng cường kiểm soát chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó, Bảo hiểm Xã hội thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế phòng, chống hành vi trục lợi, lạm dụng nguồn quỹ.
Căn cứ vào kết quả giám định bảo hiểm y tế, phân tích dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh, các bên kiên quyết từ chối thanh toán bảo hiểm y tế với các chi phí không hợp lý, sai quy định. Cùng với đó, các bên thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế… 

Các cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của chứng từ và dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đề nghị cơ quan Bảo hiểm Xã hội thanh toán theo quy định…
Thực hiện chuyên môn khám, chữa bệnh, Sở Y tế Hà Nội có trách nhiệm yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh chỉ định thuốc, xét nghiệm, dịch vụ kỹ thuật đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế đúng quy định, quy trình chuyên môn; chỉ đạo các cơ sở y tế tuyến thành phố tập trung khám, chữa bệnh theo tuyến chuyên môn kỹ thuật, các bệnh mà tuyến dưới không thực hiện được.

Tuyến y tế cơ sở cần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tiến hành tư vấn cho bệnh nhân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến để vừa bảo đảm quyền lợi cho bệnh nhân, vừa giảm tải cho cơ sở y tế tuyến trên.
Sở Y tế Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở y tế cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế… Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh gia tăng chi phí bảo hiểm y tế với số tiền lớn, Sở Y tế Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về nội dung này.
Đặc biệt, các cơ sở y tế không để người bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc, vật tư y tế trong phạm vi được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế. Mọi thông tin, dữ liệu điện tử về chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế phải được trích chuyển kịp thời, làm căn cứ cho các bên liên quan đối chiếu, rà soát.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục