Tập đoàn Sao Mai sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%

09:19' - 09/11/2021
BNEWS Tập đoàn Sao Mai thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức năm 2019 và năm 2020.

Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán ASM) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành hơn 77,66 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và 2020.

Tỷ lệ thực hiện tương ứng là 30%, cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 30 cổ phiếu mới. 

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty trên BCTC riêng kiểm toán tại ngày 31/12/2020 (hơn 857 tỷ đồng).

Thời gian trả cổ tức sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 2.589 tỷ lên 3.366 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần hơn 8.672 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 466 tỷ đồng, tăng 27%. Thu nhập khác (không thuyết minh) hơn 190 tỷ, gấp 32 lần cùng kỳ, là yếu tố kéo lợi nhuận tăng. 

Trên thị trường, giá cổ phiếu ASM chốt phiên 8/11 ở mức 19.200 đồng/cp.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục