Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

17:17' - 26/06/2020
BNEWS Theo Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của doanh nghiệp này đã thống nhất kế hoạch huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, thời hạn 5 năm, mỗi năm chuyển đổi 20%.

Số tiền thu được từ phát hành sẽ chi thanh toán nợ đến hạn, thực hiện các dự án đầu tư của tập đoàn và tăng quy mô vốn hoạt động. 

Do tác động từ dịch COVID-19 khiến các doanh nghiệp trong nhóm ngành nghề xây dựng, bất động sản gặp nhiều khó khăn nên Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình thận trọng khi lập kế hoạch doanh thu 12.500 tỷ đồng - giảm 33% và lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng - giảm 70% so với dự tính ban đầu.
Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Bình cho biết, đầu năm 2020, HĐQT đã đề ra kế hoạch doanh thu 20.200 tỷ đồng, lợi nhuận 720 tỷ đồng. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã tác động nghiêm trọng trực tiếp tới tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam từ tháng 1 đến nay với những ảnh hưởng cùng hệ luỵ phức tạp.
Do đó, HĐQT tập đoàn hết sức khó khăn trong việc đề ra mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2020. Với chỉ tiêu kinh doanh này, HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình dự kiến tỷ lệ cổ tức 2020 tỷ lệ 5% bằng tiền hoặc cổ phiếu.
Đối với ESOP (kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty) năm 2019, tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ tạm hoãn phát hành 1,3 triệu cổ phiếu do giá cổ phiếu HBC trên thị trường chứng khoán trong năm qua có nhiều biến động dẫn đến việc phát hành ESOP không phản ánh đúng tinh thần khuyến khích, tạo động lực làm việc cho người lao động.
Thay vào đó, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá và 4,62 triệu quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên trong năm nay - lãnh đạo doanh nghiệp này chia sẻ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục