TCL phát hành 9,2 triệu cổ phiếu mới để thưởng cổ đông

07:03' - 10/12/2019
BNEWS Công ty cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL) đã thống nhất phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 9,2 triệu cổ phiếu mới để thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương với tỷ lệ 44% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 44 cổ phiếu mới). Sau phát hành, công ty dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 302 tỷ đồng.
Nguồn vốn thưởng cổ phiếu sẽ được trích theo thứ tự ưu tiên từ quỹ đầu tư phát triển, nếu không đủ sẽ trích thêm từ lợi nhuận chưa phân phối theo BCTC soát xét bán niên năm 2019 của công ty mẹ.
Thời gian thực hiện trong quý IV, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục