Thay đổi nhân sự cấp cao tại MB sau đại hội cổ đông

17:00' - 25/06/2020
BNEWS Trước đó, MB cũng đã cử nhân sự cấp cao của mình tham gia ứng cử các vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên tại các Công ty thành viên.
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa thông báo các quyết định bổ nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với 2 vị trí chủ chốt  để nhận các nhiệm vụ quan trọng và nâng cao năng lực quản trị điều hành tại các công ty thành viên theo phân công của Hội đồng quản trị.
Cụ thể, bà Nguyễn Minh Châu - Thành viên cao cấp Ban Điều hành được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ. Ông Uông Đông Hưng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc MB để nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm quân đội (MIC).
Trước đó, đại hội cổ đông diễn ra ngày 24/6 đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị An Bình vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm bổ sung nguồn lực chuyên trách thực hiện chức năng giám sát của quản lý cấp cao đối với hoạt động của MB. Bà Bình sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc MB và nhận nhiệm vụ mới theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kể từ ngày 24/6/2020.
Trước đó, MB cũng đã cử nhân sự cấp cao của mình tham gia ứng cử các vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên tại các Công ty thành viên.
Theo đó, bà Vũ Thị Hải Phượng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị MB đã được bầu vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit). Ông Trần Minh Đạt - Phó Tổng Giám đốc MB giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản MB (MBAMC). Ông Lê Viết Hải - Thành viên Hội đồng quản trị MB giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục