Theo dõi chặt tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở từng dự án

08:41' - 07/08/2020
BNEWS Phú Thọ đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2020.

 

Theo kế hoạch, đến tháng 8/2020 tỉnh Phú Thọ đã được phân bổ trên 2.900 tỷ đồng vốn đầu tư công; trong đó, vốn ngân sách trên 1.189 tỷ đồng, nguồn vốn từ Trung ương trên 1.790 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đến nay, tỉnh Phú Thọ mới giải ngân được trên 1.378 tỷ đồng đạt 48% kế hoạch; trong đó, vốn ngân sách đạt trên 556 tỷ đồng, đạt 65%; vốn ngân sách Trung ương đạt 805 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch vốn.
Ông Đoàn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cho biết, việc giải ngân vốn đầu tư chậm là do các dự án mất nhiều thời gian thực hiện tư vấn, thiết kế, lập dự toán.

Nhiều dự án ODA chưa thực hiện các thủ tục đầu tư do nhiều chuyên gia, tư vấn giám sát nước ngoài phải cách ly do chịu tác động của COVID-19.
Một số huyện, thành, thị còn lúng túng trong việc phân bổ chi tiết nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia do sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã.

Bên cạnh đó, nhiều chủ đầu tư chưa tích cực nghiệm thu, giải ngân, thanh toán vốn đầu tư ngay từ đầu năm để đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao trong năm theo kế hoạch. Thêm nữa, vẫn còn tâm lý đề nghị xét chuyển ngồn vốn đầu tư sang năm sau để tiếp tục thanh toán…
Ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Phú Thọ đang tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án lớn, trọng điểm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ; tập trung tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020 (kể cả số vốn các năm trước được chuyển nguồn sang).
Các ban, ngành, các huyện, thành thị sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công ở ngành, lĩnh vực, địa phương mình.
Tỉnh cũng giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ, kịp thời đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công từng chương trình, dự án.
Đồng thời, rà soát, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh để thu hồi vốn của các dự án chậm giải ngân đến 30/9/2020 (tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch) để điều chuyển cho dự án quan trọng, cấp bách khác cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhưng còn thiếu vốn. Đồng thời, không bố trí cho dự án chậm giải ngân trong kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách năm 2021.
Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương tăng cường giám sát, tổng hợp các trường hợp chủ đầu tư, chủ dự án, tổ chức, cá nhân gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Cùng với đó, tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư, chủ dự án khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thành hồ sơ thanh toán; tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ  thi công, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thủ tục thanh toán.
Ngoài ra, đẩy nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác đầu thầu, xử lý nghiệm các nhà thầu vi phạm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn; kiên quyết thu hồi điều chuyển vốn của dự án chậm giải ngân bố trí  cho các dự án có nhu cầu vốn, đảm bảo hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục