Thiếu gương mẫu vẫn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường

16:09' - 04/07/2020
BNEWS Ngày 3/7, Thành ủy Long Xuyên (An Giang) xác nhận vừa có Quyết định điều động ông Phạm Vĩnh Thạo, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ phường Mỹ Hòa.

Ngày 3/7, Thành ủy Long Xuyên (An Giang) xác nhận vừa có Quyết định điều động ông Phạm Vĩnh Thạo, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Long Xuyên, đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ phường Mỹ Hòa, đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, vào ngày 29/6 vừa qua, Thành ủy Long Xuyên (An Giang) đã tổ chức công bố Quyết định điều động ông Phạm Vĩnh Thạo tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đó, trong 2 ngày (30/6 và 1/7), Đảng bộ phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 14 thành viên (khuyết 1 ủy viên Ban Chấp hành); tại phiên họp đầu tiên, ông Phạm Vĩnh Thạo được chỉ định giữ chức danh Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Hòa.

Trước đó, ngày 23/12/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã có Quyết định số 207-QĐ/UBKTTU kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Vĩnh Thạo vì thiếu gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.

Cụ thể, ông Phạm Vĩnh Thạo đang có vợ nhưng có quan hệ nam nữ không trong sáng, được lãnh đạo tổ chức đảng có thẩm quyền giáo dục, nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm.

Hơn nữa, từ năm 2012 - 2018, ông Phạm Vĩnh Thạo còn kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ, rõ ràng thông tin về số lượng, giá trị tài sản, các khoản thu nhập, biến động tài sản và nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm. Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng kể từ ngày 30/12/2019.

Theo nhận định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, vi phạm của ông Thạo gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, làm suy giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan.

Trả lời phóng viên TTXVN, bà Đặng Thị Hoa Rây, Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên (An Giang) cho rằng việc ông Phạm Vĩnh Thạo bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng và chính quyền chứ không bị cách chức vụ.

Vì vậy, việc điều động sang vị trí công tác khác thấp hơn đối với ông Thạo khi đang chấp hành kỷ luật cảnh cáo là hết sức bình thường và đúng theo quy định.

Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây giải thích: Căn cứ theo khoản 3, Điều 4, Quy định 30 ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đảng viên bị kỷ luật, cách chức, bao gồm cả chức vụ do Đại hội cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra bầu, do chỉ định hoặc bổ nhiệm, trong vòng một năm kể từ ngày công bố quyết định không được bầu vào cấp ủy, không được chỉ định, bổ nhiệm vào chức vụ tương đương hoặc cao hơn.

Ông Bùi Văn Tặng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Long Xuyên, thông tin thêm, căn cứ vào công văn số 11129-CV/BTCTW ngày 14/4/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với cán bộ bị kỷ luật thì những đảng viên đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách, cảnh cáo thì có thể xem xét giới thiệu tái cử nhưng không được giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn.

Tuy nhiên, Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị ngày 30/5/2019 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã có quy định cụ thể về tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Quy định nêu rõ: Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu…

Trong nhiều văn bản, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Khóa XII, đều đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy các cấp.

Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp”, trong nội dung nêu gương về đạo đức, lối sống, có nêu rõ: “phải thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm”.

Đặc biệt, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị Khóa XII nhấn mạnh: Phải đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vậy việc điều động, chỉ định một cán bộ đang trong thời gian thi hành kỷ luật đảng và các cơ quan có thẩm quyền đã kết luận “thiếu gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống” làm người đứng đầu tổ chức Đảng phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, liệu có thực sự đúng với các quy định của Đảng, phù hợp với mong muốn của cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Mỹ Hòa./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục