1. >

Thực hiện "3 đúng", "3 tăng" để nâng cao chất lượng dịch vụ điện

Facebook Share

BNEWS.VN Để nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẽ đẩy mạnh thực hiện “3 đúng” và "3 tăng", cùng nhiều giải pháp kết hợp khác.

Thực hiện "3 đúng", "3 tăng" để nâng cao chất lượng dịch vụ điện

Tổng công ty Điện lực miền Trung sẽ đẩy mạnh thực hiện “3 đúng” và "3 tăng", cùng nhiều giải pháp kết hợp khác để nâng cao chất lượng kinh doanh và phục vụ khách hàng. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, với “3 đúng”, EVNCPC sẽ áp đúng giá điện; đúng quy trình, quy định; đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân được phân công trong chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Với “3 tăng”, EVNCPC sẽ tăng chất lượng dịch vụ văn minh-hiện đại, bằng cách áp dụng khoa học công nghệ, số hóa tất cả hoạt động nghiệp vụ, dịch vụ khách hàng; tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trên nền tảng “kinh tế chia sẻ” để phát triển dịch vụ khách hàng, thu thập thông tin và chia sẻ chi phí; tăng cường truyền thông.

Theo Ban lãnh đạo EVNCPC, khách hàng là trung tâm để phục vụ, từng cán bộ, nhân viên trong Tổng công ty phải xem khách hàng là người nhà để cung cấp dịch vụ, chăm sóc ngày càng tốt hơn.

Để thực hiện điều này, Tổng công ty sẽ phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Trung tâm Chăm sóc khách hàng và các kênh tiếp nhận thông tin trực tuyến; đồng thời tích cực thực hiện cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử, phối hợp địa phương để chính thức thực hiện cơ chế phối hợp “01 của liên thông” trong cung cấp dịch vụ điện; thực hiện dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công cấp tỉnh/thành phố, trung tâm hành chính công, triệt để thực hiện dịch vụ điện theo phương thức điện tử.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi khách hàng, Tổng công ty đảm bảo quản lý đo đếm minh bạch, chính xác; thực hiện đối soát, xác nhận số liệu đo đếm; bảng kê thanh toán ngày/tháng theo đúng quy định vận hành thị trường điện; tăng cường truyền thông đến khách hàng, lựa chọn phương thức truyền thông hợp lý, cả về nội dung, hình thức và chi phí, để chuyển tải đến các nhóm khách hàng một cách kịp thời, chính xác các thông tin, thông điệp của ngành điện, nhằm tăng mức độ hài lòng khách hàng.

Trong năm 2020, đơn vị cũng lập kế hoạch tiết kiệm điện chi tiết, gồm tiết kiệm điện trong EVNCPC, trong cán bộ nhân viên và trong khách hàng; tuyên truyền tiết kiệm điện hướng đến hành vi của khách hàng, theo từng nhóm đối tượng.

Năm 2020, EVNCPC đặt mục tiêu 100% các đơn vị điện lực triển khai “1 cửa liên thông”, dịch vụ trực tuyến đạt 90% số lượt yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện; đồng thời số hóa nghiệp vụ, thông tin khách hàng, hồ sơ mua bán điện đạt 100%, mức độ hài lòng của khách hàng đạt 8 điểm như kế hoạch Tập đoàn giao.../.

Xem thêm:

>>Điện lực miền Trung đảm bảo không cắt điện trong dịp Tết

>>Tăng khả năng thanh toán số với khách hàng dùng điện

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Thời gian vừa qua, để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, mọi nguồn lực của xã hội đã được huy động triển khai. Trong đó, nhiều nền tảng công nghệ Việt được ứng dụng và trở thành giải pháp hữu hiệu góp phần phòng chống dịch.

ncif