Thủ tục chuyển sang công ty TNHH một thành viên

09:04' - 24/06/2021
BNEWS Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn 1 thành viên công ty thì công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty ông Nguyễn Minh Tuấn đang làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do hai thành viên hiện tại muốn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho một nhà đầu tư mới và chuyển loại hình từ công ty TNHH hai thành viên sang TNHH một thành viên.

Theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nếu hai thành viên không có nhu cầu hoạt động tiếp tục thì tiến hành giải thể.

Ông Tuấn cho rằng hướng dẫn như vậy không đúng với tinh thần của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Tuấn đề nghị cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục trong trường hợp này.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên công ty thì công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng”.

Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 24 Nghị định này, trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 24 Nghị định này. Kèm theo hồ sơ phải có các giấy tờ sau đây:

a) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật; hợp đồng sáp nhập, hợp đồng hợp nhất trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất công ty;

b) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư”./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục