Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp

07:50' - 09/04/2021
BNEWS Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp tại Long An và Bình Phước.

Khu công nghiệp Thế Kỷ có quy mô hơn 119 ha
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 548/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thế Kỷ.
Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Nhà đầu tư là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Sơn. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với quy mô 119,1915 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.355 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 400 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 6/4/2021.
UBND tỉnh Long An có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi; chỉ đạo nhà đầu tư khi được thuê đất thực hiện dự án phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật.
UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế Long An và các cơ quan liên quan phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định. Trong quá trình thực hiện, các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động; phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất cần được lưu ý; đồng thời thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.
Hơn 1119 tỷ đồng đầu tư xây dựng khu công nghiệp Hoa Lư (tỉnh Bình Phước)
Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 550/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoa Lư, tỉnh Bình Phước.
Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư Hoa Lư Bình Phước. Dự án thực hiện tại xã Lộc Tấn và xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, với quy mô sử dụng đất là 348,32 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án 1.119,29 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 170 tỷ đồng.
UBND tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và ý kiến về việc trong phạm vi đề xuất thực hiện dự án không có tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện trong phạm vi Dự án có phần tài sản công, UBND tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm thu hồi và xử lý tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công; giải quyết mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc thu hồi và xử lý tài sản công; trình cấp có thẩm quyền xem xét việc hủy bỏ quyết định chủ trương đầu tư đã cấp cho dự án.
UBND tỉnh Bình Phước cũng chịu trách nhiệm về việc đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan; kiểm tra, xác định việc đáp ứng điều kiện cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất./.

>>Đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục