Thủy điện Quế Phong chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

09:25' - 07/01/2020
BNEWS Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2018 vào ngày 15/1 tới đây.

Ngày 15/1 tới đây Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong (QPH) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng.

Thời gian thanh toán 22/1/2020.
Như vậy với 18,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện Quế Phong sẽ chi khoảng hơn 37 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục