Tổng đầu tư trở lại nền kinh tế của ngành bảo hiểm tăng trên 29,5%

09:53' - 17/01/2019
BNEWS Các doanh nghiệp bảo hiểm đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm năm qua ước đạt 133.654 tỷ đồng, tăng 23,97% so với năm trước.
Doanh thu ngành bảo hiểm tăng gần 24%. Ảnh minh họa: Dương Ngọc - TTXVN
Tính đến thời điểm hiện nay, cả nước hiện có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, gồm 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 14 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
Năm 2018, tổng đầu tư trở lại nền kinh tế của ngành bảo hiểm ước đạt 319.610 tỷ đồng, tăng 29,53% so với năm ngoái.
Các doanh nghiệp bảo hiểm đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm năm qua ước đạt 133.654 tỷ đồng, tăng 23,97% so với năm trước; trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 45.694 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 87.960 tỷ đồng.
Theo Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, năm 2019 ngành tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý theo hướng tập trung hoàn thiện đề án sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm với mục tiêu minh bạch, an toàn, hiệu quả để phù hợp với điều kiện, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các chuẩn mực quốc tế. Đồng thời đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cơ bản của mọi lĩnh vực kinh tế và tầng lớp dân cư; góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục