TP.HCM chỉ đạo về chi hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

17:08' - 22/10/2021
BNEWS UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của những đơn vị, cơ quan, người lao động thụ hưởng chính sách.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan trong việc triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
Theo đó, nhằm triển khai Nghị quyết 116/2021 của Chính phủ và Quyết định 28/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo khẩn các nội dung thực hiện cho các đơn vị liên quan.
Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; UBND các quận huyện và thành phố Thủ Đức phổ biến và tổ chức thực hiện chính sách này.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, quy trình nhận hỗ trợ từ người lao động, đơn vị sử dụng lao động; xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ người lao động, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam; kiểm tra, rà soát, xác định diện được hỗ trợ, mức hưởng trợ cấp, đảm bảo chi đúng, đủ theo quy định.
UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của những đơn vị, cơ quan, người lao động thụ hưởng chính sách, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn việc chi tiền hỗ trợ cho người lao động xuyên suốt, thống nhất.

Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Bảo hiểm xã hội tham mưu, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố, tổ chức đại diện của người sử dụng lao động và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện Nghị quyết 116 và Quyết định số 28.
Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 20/10, đơn vị này đã giải quyết chính sách giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ 1% xuống bằng 0% cho 81.893 đơn vị với hơn 1,7 triệu lao động, tổng số tiền 1.892 tỷ đồng; đồng thời, hỗ trợ bằng tiền cho người lao động từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 13.482 đơn vị và 502.659 lao động (trong đó có 449.531 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 53.128 lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp). Tổng số tiền chi hỗ trợ là 1.235 tỷ đồng./. 

>>>Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ 1,7 triệu người bị ảnh hưởng dịch COVID-19


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục