Trên 6,4 triệu hộ dân được vay vốn chính sách

11:41' - 04/04/2021
BNEWS Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến hết tháng 3/2021, cả nước đã có trên 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được vay vốn tại ngân hàng này.

Tổng dư nợ đến 31/3/2021 đạt 230.554 tỷ đồng, tăng 4.357 tỷ đồng so với cuối năm 2020.

Tín dụng tập trung chủ yếu vào phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm đạt 169.524 tỷ đồng, chiếm 73,5% tổng dư nợ; tín dụng phục vụ đời sống, sinh hoạt đạt 61.030 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,5% tổng dư nợ.

Chất lượng nợ tiếp tục được thực hiện tốt, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,72% trên tổng dư nợ; trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,21%.

Đến hết tháng 3/2021, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 239.201 tỷ đồng, tăng 5.774 tỷ đồng so với năm 2020.

Các đơn vị trong toàn hệ thống tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội đạt 22.869 tỷ đồng, tăng 2.554 tỷ đồng so với năm 2020.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh: Trong bối cảnh hoạt động kinh tế - xã hội, ngành Ngân hàng nói chung, Ngân hàng Chính sách Xã hội nói riêng chịu ảnh hưởng, tác động bởi đại dịch COVID-19, tuy nhiên ngay từ những ngày đầu năm 2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã chủ động bám sát Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021 để tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Trong quý II/2021, bà Nguyễn Thị Hồng yêu cầu Ban điều hành Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2021.

Cùng với đó, tổ chức huy động các nguồn vốn; trong đó, đẩy mạnh việc nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, huy động tiền gửi từ tổ chức, cá nhân trên thị trường, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn để đảm bảo nguồn vốn cho vay.

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với đại dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục