Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm

17:36' - 18/06/2021
BNEWS Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương do Bộ Công Thương chủ trì đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành VSAT thực phẩm các tỉnh được kiểm tra quan tâm hơn nữa đối với đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn

 

Thực hiện phân công của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm tại Kế hoạch số 265/KH-BCĐTƯATTP ngày 9 tháng 3 năm 2021 về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành lập 2 Đoàn liên ngành Trung ương kiểm tra về quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại 4 tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Khánh Hòa và Ninh Thuận
Tại tỉnh Khánh Hòa, Ban chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 130 đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm ở các tuyến. Qua kiểm tra 695 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cho thấy, có 16 cơ sở chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; nhắc nhở 15 cơ sở và xử phạt 1 cơ sở với tổng số tiền phạt là 4,25 triệu đồng với hành vi vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng tỉnh Khánh Hòa đã tích cực vào cuộc, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm theo các nội dung đã được hướng dẫn. Việc triển khai thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm.
Tại Ninh Thuận đã thành lập 75  đoàn thanh tra, kiểm tra trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021. Tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2021, các đoàn đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 911 cơ sở thì có 73 cơ sở vi phạm, chiếm 8%.
Việc lập kế hoạch và triển khai Tháng hành động năm 2021 đã được Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Thuận chú trọng chỉ đạo, xây dựng, đồng thời có cơ chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân cấp tỉnh để tăng cường vận động, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021.
Hơn nữa, nhiều hoạt động truyền thông được tổ chức phù hợp với tình hình của tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về bảo đảm an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra được duy trì. Trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận không xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Tỉnh Nam Định đã tổ chức 247 đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm với tổng số cơ sở được thanh tra kiểm tra là 1.846 cơ sở. Số cơ sở vi phạm là 295 cơ sở; số cơ sở vi phạm đã xử lý là 37 cơ sở. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là hơn 128 triệu đồng.
Tỉnh Thái Bình đã thành lập 396 đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm và đã nhắc nhở 1.094 cơ sở kinh doanh thực phẩm; xử phạt 22 cơ sở với tổng số tiền phạt là 36,4 triệu đồng.
Ngoài ra, các ngành chức năng đã thực hiện xét nghiệm nhanh 499 mẫu thực phẩm, kết quả có 416 mẫu đạt, 83 mẫu test nhanh độ sạch dụng cụ không đạt....
Đánh giá kết quả đảm bảo an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 tại 4 tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Công Thương ghi nhận trên địa bàn các tỉnh không xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Mặc dù phải tập trung phần lớn nguồn lực cho việc chống dịch, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các tỉnh đã tích cực vào cuộc, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm theo các nội dung đã được hướng dẫn.
Đặc biệt, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đầy đủ, kịp thời, cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về việc bảo đảm an toàn thực phẩm và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương do Bộ Công Thương chủ trì đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các tỉnh được kiểm tra tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn thực phẩm góp phần bảo vệ và nâng cao sức khoẻ, đời sống cho người dân.
Đồng thời, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các tỉnh cần duy trì và đẩy mạnh hoạt động phổ biến, thông tin tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng về đảm bảo an toàn thực phẩm, coi đây là công việc quan trọng và được thực hiện thường xuyên, liên tục, không chỉ riêng trong dịp tháng hành động hoặc các dịp cao điểm trong năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục