Triển vọng tích cực của ngành than trong năm 2022

12:37' - 19/01/2022
BNEWS Năm 2022, TKV đặt ra mục tiêu sản đạt tổng doanh thu 131,6 ngàn tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2021. Nộp ngân sách 18,1 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận toàn Tập đoàn 3,5 nghìn tỷ đồng.

Tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) sáng 19/1, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhận định, năm 2022, thị trường năng lượng được dự báo sẽ có thêm nhiều biến động. Do đó, ông Nguyễn Hoàng Anh yêu cầu, TKV tiếp tục giữ vững vai trò là doanh nghiệp hàng đầu trong tìm kiếm, khai thác tài nguyên của Việt Nam.

Đồng thời, TKV là đầu mối quan trọng trong xuất nhập khẩu và kinh doanh khoáng sản làm giàu cho đất nước; đảm bảo phát triển vốn tại các doanh nghiệp và doanh thu nộp ngân sách nhà nước. Về sản xuất kinh doanh, TKV đẩy nhanh sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; áp dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với sản xuất kinh doanh. Từ đó, hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025; đề án tái cơ cấu tập đoàn năm 2021- 2025.
Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động tái đầu tư các dự án; rà soát tiến độ các dự án; tăng cường giám sát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; bảo đảm vốn các dự án…, TKV cũng cần chú trọng giám sát bảo vệ môi trường hoàn nguyên các vùng khai thác; kiểm tra bảo vệ ranh giới mỏ theo đúng quy định của pháp luật; chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên ngành than…
Các kiến nghị của TKV sẽ được Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền để tạo điều kiện cho tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 và phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Lê Minh Chuẩn cho biết, dự báo dịch COVID-19 có thể diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn. Tăng trưởng kinh tế thế giới có thể thấp hơn năm 2021; áp lực lạm phát, rủi ro thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Tuy nhiên, trong nguy có cơ và cùng với rất nhiều thách thức thì đó là những triển vọng tích cực đan xen khi Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 

Chính phủ cũng triển khai kích hoạt, mở cửa nền kinh tế và thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, phí cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế. Thị trường tiêu thụ than cho thấy, nhiều tín hiệu thuận lợi, tích cực, dự báo nhu cầu than cho các ngành kinh tế tiếp tục gia tăng…Vì vậy, TKV sẽ chủ động ứng vạn biến, tranh thủ được các yếu tố thuận lợi và chuyển biến thách thức thành thời cơ.


Để thực hiện thắng lợi mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả” năm 2022, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Lê Minh Chuẩn cũng đã đề nghị toàn thể cán bộ, người lao động TKV chú trọng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ để kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho người lao động trong toàn Tập đoàn.
Bên cạnh đó, TKV cũng sẽ bám sát thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022…Từ đó, có căn cứ vào điều kiện thực tế của tập đoàn xây dựng các kịch bản phù hợp với diễn biến thị trường để chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh ổn định, có tăng trưởng hợp lý, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của tập đoàn thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tập đoàn cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình “Sản xuất và thương mại than”, nâng cao giá trị kinh doanh than theo hướng sản xuất tối đa các loại than chất lượng cao; khai thác tối đa lợi thế của Tập đoàn và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên. Đồng thời, tiến hành khai thác “chuỗi giá trị gia tăng” sau khai thác mỏ hướng đến việc chuyển đổi từ mô hình “kinh tế tuyến tính” sang mô hình “kinh tế tuần hoàn” để phát triển Tập đoàn bền vững.

Cùng với chăm lo phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao đi đôi với việc tăng thời gian làm việc hữu ích của người lao động, TKV sẽ tăng cường cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động; tạo đột phá mới trong ứng dụng tiến bộ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, quản trị, phù hợp với quy mô, đặc thù của mỗi đơn vị và toàn tập đoàn.
Đồng thời, xử lý dứt điểm các tồn tại yếu kém; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Tập đoàn về quản lý đất đai; quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ; khai thác, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản…
Năm 2022, TKV đặt ra mục tiêu sản đạt tổng doanh thu của toàn Tập đoàn: 131,6 ngàn tỷ đồng tăng 2% so với thực hiện năm 2021. Nộp ngân sách 18,1 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận toàn Tập đoàn 3,5 nghìn tỷ đồng. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn 13,6 triệu đồng/người/tháng…
Tập đoàn sẽ phấn đấu tiêu thụ 43 triệu tấn than; trong đó, trong nước: 41,20 triệu tấn, than xuất khẩu: 1,8 triệu tấn. Đồng thời, sản xuất  39,1 triệu tấn than; 100,6 ngàn tấn tinh quặng đồng; 9,6 tỷ kWh điện…./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục