Trung Quốc công bố Chiến lược an ninh không gian mạng quốc gia

17:22' - 30/12/2016
BNEWS Trong bối cảnh các thách thức liên quan đến an ninh mạng ngày càng nghiêm trọng, Văn phòng Thông tin mạng quốc gia Trung Quốc đã ban hành “Chiến lược an ninh không gian mạng quốc gia”.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc ban hành chiến lược an ninh không gian mạng. Chiến lược khẳng định lập trường, chủ trương của Trung Quốc trong vấn đề an ninh và phát triển không gian mạng, nêu rõ phương châm và 9 nhiệm vụ chiến lược, bao gồm: bảo vệ chủ quyền không gian mạng; bảo vệ an ninh quốc gia; bảo vệ hạ tầng thông tin then chốt; tăng cường xây dựng văn hóa mạng; tấn công tội phạm mạng và phần tử khủng bố mạng; hoàn thiện hệ thống quản lý mạng; xây dựng nền tảng an ninh mạng vững chắc; nâng cao khả năng bảo vệ không gian mạng và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian mạng.

Chiến lược này nhấn mạnh một không gian mạng an ninh, ổn định, phát triển có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi nước, thậm chí đối với thế giới. Trung Quốc mong muốn cùng các nước khác kiên trì bảo vệ chủ quyền không gian mạng, tận dụng hòa bình không gian mạng, quản lý không gian mạng theo đúng pháp luật, xử lý tốt mối quan hệ giữa vấn đề an ninh và phát triển không gian mạng, đồng thời tăng cường kết nối, mở rộng nhận thức chung và đi sâu hợp tác với các nước khác nhằm tích cực thúc đẩy cải cách hệ thống quản lý mạng Internet toàn cầu, cùng bảo vệ hòa bình, an ninh không gian mạng.

Chiến lược cũng khẳng định không nên xâm phạm chủ quyền không gian mạng của từng quốc gia, cần tôn trọng quyền lựa chọn con đường phát triển không gian mạng, phương thức quản lý mạng, chính sách chung đối với mạng Internet cũng như quyền tham gia một cách bình đẳng vào việc quản lý không gian mạng quốc tế của mỗi nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục