Trường Đại học Hoa Sen tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

15:59' - 30/10/2018
BNEWS Ngày 30/10, tại Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Ngày 30/10, tại Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường với sự tham dự của có 42 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, đại diện cho hơn 8,608 triệu cổ phiếu đủ quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ hơn 91% số cổ phần của nhà trường.
Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời tiến hành bầu bổ sung 6 thành viên Hội đồng quản trị mới, nhiệm kỳ năm 2017 - 2022.

Cụ thể, Hội đồng quản trị mới, gồm các ông: Thái Bá Cần, Nguyễn Khắc Huy, Đinh Quang Nương, Trần Xuân Thảo, Đỗ Mạnh Cường và Hoàng Quốc Anh Vũ. Bên cạnh đó, các thành viên của Ban kiểm soát thay thế các thành viên đã từ nhiệm, là ông Nguyễn Hữu Tướng và ông Trịnh Minh Trung.
Như vậy, sau Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đã chính thức tham gia đầu tư vào Trường Đại học Hoa Sen. Song song đó, cam kết chỉ đầu tư để đồng hành, hỗ trợ và khích lệ, tuyệt đối không can dự làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của nhà trường.
Theo bà Trần Thúy Trâm Quyên, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, trong thời gian tới, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng sẽ giữ vững sự ổn định và phát triển của Trường Đại học Hoa Sen; đồng thời, việc làm gì để ổn định và phát triển Trường Đại học Hoa Sen sẽ là nhiệm vụ chính của Hiệu trưởng và Ban giám hiệu nhà trường; trong đó, Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu nhà trường sẽ đề ra các phương hướng cụ thể để đưa Trường Đại học Hoa Sen phát triển lên một tầm cao mới.
Lý giải nguyên nhân, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng có chiến lược đầu tư mua nhiều trường Đại học, đại diện Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng cho hay, hiện nay, Chính phủ có nhiều chủ trương thúc đẩy mạnh mẽ việc xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao… nên việc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng tham gia đầu tư không nằm ngoài mục tiêu tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, tư nhân đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.
Đối với Trường Đại học Hoa Sen, định vị chất lượng giáo dục phát triển sẽ phụ thuộc vào nỗ lực thực hiện của chính tập thể cán bộ giảng viên - nhân viên và Ban giám hiệu nhà trường, nên công tác nhân sự; trong đó có Hiệu trưởng sẽ do Hội đồng quản trị đề xuất và được UBND Tp. Hồ Chí Minh công nhận theo quy định pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục