Từ 1/1/2018, chỉ sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95

15:48' - 26/09/2017
BNEWS Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ra Chỉ thị về việc tăng cường triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 255/TB-VPCP ngày 6/ 6/2017, kể từ ngày 1/1/2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 thực hiện thành công Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, góp phần bảo vệ môi trường, an ninh năng lượng quốc gia và cải thiện đời sống cho nông dân.
Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu và các tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, các doanh nghiệp sản xuất etanol nhiên liệu E100, các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định.
Chỉ thị nêu rõ, các đơn vị tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện Lộ trình để đảm bảo mục tiêu đã đề ra.
Cùng đó, hướng dẫn, chấn chỉnh và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc việc tổ chức kinh doanh xăng E5 RON 92 tại các cửa hàng bán lẻ phù hợp trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu từ ngày 1/1/2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.
Ngoài ra, các đơn vị chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh/thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát chất lượng xăng dầu thực hiện lộ trình theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng sản phẩm xăng E5 RON92, tránh gian lận thương mại.
Mặt khác, phối hợp với các Sở, Ban, ngành tại địa phương, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có hệ thống phân phối trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội về chủ trương sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5 RON 92 nói riêng.
Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu và các tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu
Riêng với các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật về bồn bể, kho chứa, các cơ sở phối trộn và phân phối xăng sinh học E5 RON 92, đảm bảo nguồn cung xăng sinh học E5 RON 92 đáp ứng nhu cầu thị trường.
Hơn nữa, phải tổ chức hệ thống phối trộn, phân phối, kinh doanh, dịch vụ cung ứng xăng E5 RON 92 đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng. Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước và Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 28 hàng tháng để tổng hợp báo cáo.
Khẩn trương xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện đầu tư mới, mở rộng các trạm pha chế, phối trộn xăng E5 RON 92 gửi về Bộ Công Thương trước ngày 31/ 10/2017 để phục vụ quản lý nhà nước.
Đặc biêt, cần Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc kinh doanh xăng dầu rà soát, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật để đảm bảo kể từ ngày 1/1/2018, chỉ sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.
Đối với các thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu cần khẩn trương chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật và triển khai thực hiện Lộ trình.
Riêng với các doanh nghiệp sản xuất etanol nhiên liệu E100 phải xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phương án đảm bảo nguồn nguyên liệu sắn phục vụ sản xuất etanol nhiên liệu E100, tổ chức sản xuất kinh doanh, phân phối E100 đảm bảo yêu cầu chất lượng để pha chế xăng E5 RON 92, đáp ứng nhu cầu nguồn cung E100.
Các Nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu Bình Phước và Nhà máy sản xuất ethanol sinh học Dung Quất khẩn trương triển khai tái khởi động lại Nhà máy, đảm bảo các nhà máy tiến hành hoạt động trở lại phù hợp với công suất vận hành và hiệu quả của Nhà máy kể từ ngày 1/1/2018.
Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện về Bộ Công Thương (Vụ Dầu khí và Than) trước ngày 28 hàng tháng để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện.
Về phía Vụ Khoa học và Công nghệ cần chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu gắn liền với 4 nhà máy: Nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu Đồng Nai- Công ty TNHH Tùng Lâm, Nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu Quảng Nam - Công ty TNHH Tùng Lâm, Nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu Bình Phước và Nhà máy sản xuất ethanol sinh học Dung Quất.
Vụ Thị trường trong nước có trách nhiệm làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, đôn đốc các địa phương, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh xăng nhiên liệu sinh học (E5 RON 92, E100) cung cấp cho thị trường. Đảm bảo từ ngày 1/1/2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.
Mặt khác, phối hợp với Bộ Tài chính, khẩn trương rà soát các văn bản, nghiên cứu xây dựng cơ chế về giá để đảm bảo mức hấp dẫn sử dụng nhiên liệu sinh học E5 RON92.

Cùng đó, nghiên cứu cơ chế về thuế đối với nguồn etanol nhiên liệu E100, đảm bảo chênh lệch giá của E100 nhập khẩu cao hơn 5-7% so với E100 sản xuất trong nước.
Không những thế, tiếp tục đầu mối chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức đoàn kiểm tra các trạm phối trộn xăng sinh học E5 RON 92 tại một số địa bàn trọng điểm, các thành phố lớn như Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bà Rịa –Vũng Tàu, Nha Trang, Yên Bái...
Chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo Bộ Công Thương định kỳ hàng tháng về việc triển khai thực hiện phương án phối trộn, kinh doanh xăng E5 RON 92 để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng, mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Vụ Dầu khí và Than cần nghiên cứu đề xuất giải pháp phù hợp với quy định hiện hành để hỗ trợ các nhà máy sản xuất etanol nhiên liệu E100 hoạt động ổn định và cung cấp đầy đủ sản phẩm etanol nhiên liệu E100 cho thị trường.
Ngoài ra, chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất etanol nhiên liệu E100 báo cáo Bộ Công Thương định kỳ hàng tháng về tình hình sản xuất etanol nhiên liệu E100 trong tháng, kế hoạch tiếp theo, đảm bảo yêu cầu chất lượng và đáp ứng nhu cầu thị trường để pha chế xăng E5 RON 92.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên là cổ đông góp vốn tại các dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước và Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Dung Quất khẩn trương triển khai phương án tái khởi các nhà máy để có thể cung cấp sản phẩm ethanol (E100) ra thị trường từ ngày 1/1/2018.
Tổng cục Quản lý thị trường khẩn chương xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Lộ trình; tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện lộ trình, đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng sản phẩm xăng E5 RON92, tránh gian lận thương mại.
Vụ Kế hoạch tiếp tục rà soát, nghiên cứu, xem xét xây dựng và điều chỉnh các chủng loại mặt hàng xăng dầu dự trữ quốc gia phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật dự trữ quốc gia năm 2012.
Cục Xuất nhập khẩu phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ ngành, các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh đề xuất các chính sách nhập khẩu xuất khẩu sắn nguyên liệu, đảm bảo đầy đủ nguồn cung sắn nguyên liệu phục vụ sản xuất etanol nhiên liệu E100, tạo thuận lợi cho việc thực hiện Lộ trình.
Văn phòng Bộ, các cơ quan thông tin, truyền thông thuộc Bộ tích cực, chủ động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xăng E5 RON 92, trong đó cần làm rõ lợi ích của việc sử dụng xăng E5 RON 92, khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để người tiêu dùng yên tâm sử dụng xăng E5 RON 92.
Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu và các tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; các doanh nghiệp sản xuất etanol nhiên liệu E100 và các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ nghiêm túc triển khai Chỉ thị này và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục