Tuần tới có 13 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2022

10:56' - 29/01/2023
BNEWS Trong tuần tới từ ngày 30/1-4/2, có 10 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông thường niên và 3 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông bất thường.
1. CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, niên độ tài chính 2022-2023.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/1.

Thời gian họp: 10/3.

2. CTCP Đầu tư Nhà đất Việt (mã chứng khoán PVL) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/1.

Thời gian họp: Sẽ thông báo sau.

3. CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (mã chứng khoán BWE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/1.

Thời gian họp: Tháng 3.

4. CTCP Tập đoàn TNT (mã chứng khoán TNT) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/1.

Thời gian họp: Tháng 2.

5. CTCP Viglacera Từ Sơn (mã chứng khoán VTS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/2. Ngày đăng ký cuối cùng: 2/2.

Thời gian họp: 25/3.

6. CTCP Thiết bị Bưu điện (mã chứng khoán POT) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/2. Ngày đăng ký cuối cùng: 2/2.

Thời gian họp: 11/3.

7. CTCP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (mã chứng khoán ECI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/2. Ngày đăng ký cuối cùng: 3/2.

Thời gian họp: Thông báo sau.

8. CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (mã chứng khoán VIN) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/2. Ngày đăng ký cuối cùng: 6/2.

Thời gian họp: 10/3.

9. CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (mã chứng khoán VSC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/2. Ngày đăng ký cuối cùng: 6/2.

Thời gian họp: Trong tháng 3.

10. CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (mã chứng khoán DDG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/2. Ngày đăng ký cuối cùng: 6/2.

Thời gian họp: Trong tháng 3.

11. CTCP Licogi 166 (mã chứng khoán LCS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/1. Ngày đăng ký cuối cùng: 1/2.

Thời gian họp: 25/2.

12. CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã chứng khoán TVC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/2. Ngày đăng ký cuối cùng: 2/2.

Thời gian họp: 15/3.

13. CTCP Louis Capital (mã chứng khoán TGG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/2. Ngày đăng ký cuối cùng: 3/2.

Thời gian họp: 28/2./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục