UBND thành phố Đà Nẵng là cơ quan chủ quản Dự án Bến cảng Liên Chiểu

08:21' - 19/03/2021
BNEWS Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao cho UBND thành phố Đà Nẵng làm cơ quan chủ quản Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng – phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Đà Nẵng rà soát, hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng – Phần cơ sở hạ tầng dùng chung theo ý kiến thẩm định của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và ký tắt vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ./.

>>Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Tp. Đà Nẵng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục