Ưu tiên xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý vật tư nông nghiệp

10:56' - 02/06/2020
BNEWS Đến tháng 5/2020, ngành nông nghiệp đã công bố và ban hành 532 tiêu chuẩn Việt Nam và 85 quy chuẩn Việt Nam phục vụ kiểm tra chuyên ngành.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc xây dựng các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), quy chuẩn Việt Nam (QCVN) của ngành nông nghiệp đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả tích cực cả về chất lượng và số lượng.

Trong những năm gần đây, ngành chủ yếu ưu tiên nhóm tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm và kiểm tra chuyên ngành. 

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, việc công bố, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đã góp phần đẩy mạnh sản xuất, tạo sản phẩm có chất lượng tốt và an toàn, đặc biệt đối với các sản phẩm xuất khẩu.

Tất cả 10 nhóm sản phẩm hàng hoá thuộc “Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn” và 11 nhóm hàng hoá thuộc “Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành” thuộc trách nhiệm của Bộ đều đã có quy chuẩn và tiêu chuẩn để quản lý.
Bên cạnh đó, việc xã hội hóa trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn đã bắt đầu được triển khai khi có sự tham gia tích cực từ phía doanh nghiệp.
Đến tháng 5/2020, ngành nông nghiệp đã công bố và ban hành 532 tiêu chuẩn Việt Nam và 85 quy chuẩn Việt Nam phục vụ kiểm tra chuyên ngành.
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn đôi khi chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn sản xuất do thời gian xây dựng kéo dài.

Một số ít tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng chưa cao, áp dụng trong thực tế sản xuất, quản lý chưa nhiều; xã hội hoá công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kết quả đạt được còn ít, sự tham gia của các tổ chức khoa học công nghệ (Viện, Trường đại học) và các tổ chức xã hội nghề nghiệp (Hội, Hiệp hội) chưa nhiều.
Ngoài ra, triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy mạnh triển khai hoàn thiện kết nối thêm 12 thủ tục hành chính tại Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật và các đơn vị liên quan. Đến nay, Bộ đã có 26 thủ tục hành chính được triển khai.
Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, từ đầu năm 2020 đến tháng 5/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận tổng số 78.636 hồ sơ cấp phép điện tử, đã xử lý cấp phép 71.297 hồ sơ, đang tiếp tục xử lý 7.339 hồ sơ.
Bộ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia, Đề án cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành.
Đặc biệt là Bộ tiếp tục phối hợp với cơ quan Thường trực Tổng cục Hải quan triển khai Cơ chế một cửa ASEAN đối với chứng nhận kiểm dịch thực vật và chứng nhận kiểm dịch động vật theo kế hoạch.
Từ nay đến cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2018-2020; trong đó tập trung triển khai thực hiện đối với các cảng biển, cảng hàng không, các cửa khẩu với tinh thần bứt phá hoàn thành kế hoạch đề ra.
Bộ sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm căn cứ kiểm tra chuyên ngành những sản phẩm hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành của Bộ; phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, sửa đổi Thông tư số 285/2016/TT-BTC về cách tính phí, lệ phí trong công tác thú y nhằm giảm chi phí bất hợp lý cho doanh nghiệp.
Bộ tiếp tục xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo kế hoạch. Năm 2020, ngành phấn đấu để hoàn thành 130 TCVN, QCVN theo các nhóm hàng hóa, vật tư nông nghiệp; xây dựng kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn năm 2021 và 2021-2025; trong đó định hướng tiếp tục hoàn thiện nhóm tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm và kiểm tra chuyên ngành.
Đối với nhóm sản phẩm hàng hoá Việt Nam không có thế mạnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xem xét áp dụng trực tiếp tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn của các tổ chức quốc tế; xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở để áp dụng tạm thời phục vụ quản lý của ngành./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục