VFG chốt ngày thưởng cổ phiếu tỷ lệ 30%

08:50' - 19/06/2018
BNEWS Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG) thông báo ngày 26/6 là ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30%, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/6.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 7.130.456 cổ phần để thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán.

Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến đạt 309 tỷ đồng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục