Vi phạm trên thị trường, một công ty dệt may bị phạt 100 triệu đồng

14:37' - 04/10/2021
BNEWS Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT (mã chứng khoán: TDT).

Công ty này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục), xuất khẩu hàng may mặc; có trụ sở tại xóm Thuần Pháp – Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT bị phạt 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không báo cáo theo quy định pháp luật. 

Trước đó, công ty này không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo Giấy chứng nhận chào bán số 119/GCN-UBCK ngày 31/10/2019 theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 58/2012/NĐ-CP) kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01A/2020/NQ-HĐQT ngày 15/01/2020 về việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đồng thời, công ty này không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán số 119/GCN-UBCK ngày 31/10/2019 theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. /.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục