Videos

COVID-19: Nợ xấu và giải cứu doanh nghiệp

09:02' - 12/05/2020

Dịch COVID-19 đã khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện tại, hệ thống ngân hàng đang đối mặt với việc cho vay cùng nỗi lo gia tăng nợ khó đòi.

Tiêu điểm kinh tế