Hệ miễn dịch khỏe mạnh, có cần thiết tiêm vaccine COVID-19?

Hệ miễn dịch khỏe mạnh, có cần thiết tiêm vaccine COVID-19?

Videos

Hệ miễn dịch khỏe mạnh, có cần thiết tiêm vaccine COVID-19?

15:05' - 18/08/2021

Có hệ miễn dịch khỏe mạnh rất quan trọng, nhưng chỉ riêng điều này có đủ ngăn ngừa để bạn không mắc COVID-19?

Tiêu điểm kinh tế