Videos

Học online có được thu phí

09:55' - 23/03/2020

Trong thời gian nghỉ dịch COVID -19, tại Hà Nội, nhiều nhà trường chủ động dạy online để nỗ lực duy trì việc học tập thường xuyên, liên tục của học sinh. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh là việc các trường có được thu phí dạy học hình thức này hay không và việc thu được thực hiện như thế nào?

Tiêu điểm kinh tế