Videos

Hướng dẫn lao động đăng ký trực tuyến hưởng hỗ trợ

10:40' - 13/05/2020

Để tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là các đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 một cách thuận lợi, công khai, minh bạch, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với một số bộ, cơ quan xây dựng, tích hợp cung cấp 6 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chỉ cần ngồi nhà bấm nút nộp hồ sơ.

Tiêu điểm kinh tế