Khai báo y tế bằng QR CODE

Khai báo y tế bằng QR CODE

Videos

Khai báo y tế bằng QR CODE

09:26' - 22/02/2021

Bộ Y tế đã triển khai hướng dẫn khai báo y tế phòng dịch COVID-19 bằng mã QR code phục vụ người dân có thể khai báo y tế trong quá trình đến và đi (check-in và check-out y tế) tại các địa điểm yêu cầu khai báo theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế cũng như yêu cầu của UBND các tỉnh, thành phố.

Tiêu điểm kinh tế