Videos

Thời cơ vàng để Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số

10:17' - 30/04/2020

Đại dịch COVID-19 đã khiến con người trên toàn thế giới buộc phải thay đổi thói quen, nếp sống và đó cũng chính là cơ hội của công nghệ số. Không chỉ là một quốc gia đang kiểm soát tốt dịch bệnh, Việt Nam còn được biết đến với nhiều giải pháp công nghệ hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, qua đó góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số tại nước ta.

Tiêu điểm kinh tế