Việt Nam - Đan Mạch hợp tác thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

10:04' - 19/08/2020
BNEWS Bộ tài liệu hướng dẫn sẽ giúp cho các tỉnh, thành phố của Việt Nam thống kê việc sử dụng năng lượng và xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Bộ tài liệu hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2020-2025 (Kế hoạch Tiết kiệm năng lượng cấp tỉnh).
Bộ tài liệu hướng dẫn này được soạn thảo với sự hỗ trợ của Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch, sẽ giúp cho 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam thống kê việc sử dụng năng lượng và xây dựng kế hoạch hành động của địa phương nhằm triển khai các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
Bộ tài liệu hướng dẫn lập Kế hoạch Tiết kiệm năng lượng cấp tỉnh là một trong các sản phẩm chính của Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch, cung cấp nền tảng quan trọng cho các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam hướng tới mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025. Đây là kết quả của hai năm triển khai hoạt động hợp tác với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công Thương, Cục Năng lượng Đan Mạch và hai tỉnh đối tác tham gia Chương trình là Đồng Nai và Bắc Giang.
“Bộ Công Thương đánh giá cao hỗ trợ của Chính phủ Đan Mạch đối với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng trong những năm vừa qua. Bộ tài liệu này là một sản phẩm quan trọng của Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch và sẽ đóng vai trò là một trong những công cụ hữu ích hỗ trợ Việt Nam trong các nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết.
Ông Kim Højlund Christensen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Việt Nam đã bày tỏ cam kết mạnh mẽ về phát triển xanh. Việc lựa chọn một lộ trình phát triển theo định hướng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả về chi phi là đúng đắn. Bởi tiết kiệm năng lượng đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi xanh của mọi quốc gia.
“Tôi vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa các chuyên gia của Đan Mạch và Việt Nam trong Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch đã đạt được các kết quả tích cực và đóng góp một phần vào nỗ lực của Việt Nam nhằm thực hiện các mục tiêu của quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, từ đó giảm phát thải khí nhà kính”, Đại sứ Kim Højlund Christensen nói.
Một nội dung hợp tác quan trọng khác của Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch là việc công bố định kỳ hai năm một lần Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam. Ấn phẩm gần nhất của báo cáo này được công bố vào tháng 11 năm 2019 tại Hà Nội.
Báo cáo này nhấn mạnh tiết kiệm năng lượng là một công cụ hiệu quả về chi phí đối với quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam cho đến năm 2030 và 2050 và khuyến nghị đầu tư vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng bởi các công nghệ này về dài hạn sẽ có hiệu quả chi phí cao hơn do tiết kiệm được đáng kể chi phí nhiên liệu. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mang lại nhiều lợi ích; trong đó bao gồm các lợi ích chính đối với xã hội như giảm ô nhiễm môi trường và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.
Ông Anton Beck, Giám đốc Hợp tác toàn cầu tại Cục Năng lượng Đan Mạch cho biết, bộ tài liệu hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp tỉnh được Bộ Công Thương ban hành là một sáng kiến quan trọng giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu tiết kiệm năng lượng có hiệu quả về chi phí. Các sáng kiến tương tự đã cho thấy hiệu quả cao khi triển khai tại Đan Mạch. Ông Anton Beck hy vọng sáng kiến này cũng sẽ được áp dụng hiệu quả tại Việt Nam và Việt Nam sẽ có thể tiến nhanh hơn trên lộ trình phát triển bền vững với mức phát thải thấp.
Ngành công nghiệp của Việt Nam là một trong những ngành tiêu thụ năng lượng nhiều nhất trên cả nước. Tính toán cho thấy, nếu các quy định pháp lý hiện hành được thực thi thì ngành công nghiệp có thể tiết kiệm được ít nhất 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng hiện tại hàng năm, đến năm 2025. Với các phương pháp mới, các công cụ và chính sách khuyến khích dựa trên kinh nghiệm của Đan Mạch, tỷ lệ tiết kiệm năng lượng có thể đạt được thậm chí ở mức cao hơn.
Hiện Việt Nam có sự gia tăng đáng kể về tiêu thụ năng lượng, đặc biệt là tiêu thụ điện với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm ở mức khoảng 9-10% trong thập kỷ này. Theo Quy hoạch Phát triển điện quốc gia 7 điều chỉnh được Chính phủ Việt Nam phê duyệt, tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc, đặc biệt là tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, sẽ gia tăng nhanh chóng trong thời gian tới nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao của quốc gia. Trong khi đó, Chính phủ cam kết thực hiện theo Hiệp định Pari và hướng tới mục tiêu đảm bảo phát triển bền vững nhằm bảo vệ khí hậu và môi trường.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục