VietinBank lấy ý kiến cổ đông phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu

08:58' - 15/11/2020
BNEWS VietinBank dự kiến phát hành tối đa 1,07 tỷ cổ phiếu, tương ứng 28,7899% tổng số cổ phần đang lưu hành. Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông vào 17h ngày 23/11.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Cụ thể, tại tờ trình Đại hội đồng cổ đông, VietinBank dự kiến phát hành tối đa 1,07 tỷ cổ phiếu, tương ứng 28,7899% tổng số cổ phần đang lưu hành. Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông vào 17h ngày 23/11, cũng là ngày Nghị quyết tăng vốn có hiệu lực nếu được chấp thuận.
Nguồn vốn thực hiện lấy từ toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ của năm 2017 - 2018; lợi nhuận sau thuế còn lại, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền năm 2019.
Nếu thành công, vốn điều lệ của Vietinbank sẽ tăng từ 37.234 tỷ đồng lên gần 47.954 tỷ đồng.
Số vốn tăng thêm sẽ được dùng toàn bộ để phục vụ kinh doanh, dự kiện vào một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ; mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư; mở rộng mạng lưới hoạt động.
Căn cứ vào kế hoạch tăng vốn và kế hoạch kinh doanh năm 2020, VietinBank dự kiến tổng tài sản sẽ tăng từ 1-3%, dư nợ tín dụng tăng từ 4-8,5%, tiền gửi huy động tăng từ 5-10%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.400 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%./.

>>>VietinBank tất toán trước hạn toàn bộ trái phiếu đặc biệt tại VAMC

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục