1. >

Viglacera lần đầu tiên đạt mức lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng công ty Viglacera - CTCP vừa công bố, lần đầu tiên đơn vị này đạt mức lợi nhuận hợp cộng trên 1.000 tỷ đồng.

Viglacera lần đầu tiên đạt mức lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng

Viglacera lần đầu tiên đạt mức lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa: TTXVN

 Kết quả này có được là nhờ năm 2017 Viglacera đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra với các chỉ tiêu và tăng trưởng mạnh. Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp cộng của toàn Tổng công ty đạt 1.019 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch năm và tăng 144 tỷ đồng so với kết quả thực hiện của năm 2016.

Đây cũng là năm đầu tiên đánh dấu mức lợi nhuận của toàn Tổng công ty vượt trên 1.000 tỷ đồng. Doanh thu hợp cộng toàn Tổng công ty đạt 16.486 tỷ đồng, đạt 102% so với ké hoạch năm, tăng 13% so với thực hiện năm 2016.

Thời gian qua, Viglacera đã có những bước chuyển biến hiệu quả trong tái cơ cấu toàn diện Tổng công ty, hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra, tiếp tục khẳng định vị thế của doanh nghiệp hàng đầu ngành xây dựng.

Đặc biệt, sự tăng trưởng mạnh mẽ Viglacera trong kết quả sản xuất kinh doanh cũng nhờ vào những đóng góp tích cực của các đơn vị thành viên tiêu biểu như: Công ty Kính nổi Viglacera, Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, Công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Viglacera và Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera.

Năm 2017 Viglacera thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty và phát hành đấu giá ra công chúng 120 triệu cổ phiếu với mã giao dịch VGC, tăng vốn điều lệ lên 4.270 tỷ đồng. Đến cuối năm 2017, Viglacera đã hoàn thành phát hành tăng vốn theo chương trình ESOP, nâng vốn điều lệ lên 4.483 tỷ đồng và giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước còn 53,97%.

Hiện Viglacera tiếp tục chuẩn bị triển khai thoái tiếp vốn nhà nước tại Tổng công ty trong giai đoạn 2018-2019 theo lộ trình tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn năm 2017 - 2020.

Năm 2018, Viglacera đặt mục tiêu đạt lãi trước thuế tăng 6% so với năm 2017; doanh thu hợp nhất đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2017; thực hiện đầu tư phát triển Công ty mẹ đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2017 và dự kiến chia cổ tức 9,5%/năm./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Tại 1 số chợ đầu mối trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, cơ quan quản lý nhà nước đã có dấu hiệu buông lỏng quản lý dẫn tới việc các ban quản lý chợ tự tung tự tác, đặt ra nhiều khoản thu vô lý mà không có hóa đơn chứng từ gây khó khăn, phiền nhiễu cho tiểu thương.

ncif