1. >

Vinamilk chào mua tối đa hơn 116,7 triệu cổ phiếu GTN

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Sữa Việt Nam vừa công bố thông tin chào mua cổ phiếu của Công ty cổ phần GTNFoods.

Vinamilk chào mua tối đa hơn 116,7 triệu cổ phiếu GTN

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (VNM, Vinamilk) vừa công bố thông tin chào mua tối đa hơn 116,7 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần GTNFoods (GTN), tương đương 46,68% vốn.

Giá chào mua là 13.000 đồng/cp, ứng với tổng giá trị tối đa của lượng cổ phần trên hơn 1.517 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kết quả điều tra nội bộ công ty Nissan Motor cho thấy CEO Saikawa đã nhận gần 47 triệu yen (434.000 USD) theo cơ chế thưởng liên quan đến cổ tức vào năm 2013. Mặc dù đây không phải là hành động bất hợp pháp, song báo cáo điều tra cho rằng điều này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý.

ncif