Vingroup thành lập Công ty SADO với vốn điều lệ chiếm 98%

14:20' - 24/08/2020
BNEWS Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa công bố thông tin về việc tách công ty con và thành lập công ty con mới.

Theo thông tin từ Tập đoàn Vingroup, để thực hiện tái cấu trúc nội bộ, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng (Công ty Sài Đồng), một công ty con của Tập đoàn đã thực hiện thủ tục tách doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty Sài Đồng chuyển một phần cổ phần của các cổ đông hiện hữu cùng tài sản, quyền và nghĩa vụ tương ứng để thành lập một công ty mới.

Công ty mới là Công ty cổ phần Kinh doanh thương mại SADO (Công ty SADO) với vốn điều lệ 499,958 tỷ đồng; trong đó, Tập đoàn Vingroup chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty SADO (tương tự tỷ lệ sở hữu trong Công ty Sài Đồng).

Tại thời điểm ngày 30/6/2020, tổng tài sản Tập đoàn Vingroup hơn 429.573 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 123.664 tỷ đồng.

Trong giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2020, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn Vingroup đạt hơn 38.721 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.354 tỷ đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục