Vĩnh Hoàn lên kế hoạch trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt

10:00' - 27/03/2024
BNEWS Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Theo đó, Vĩnh Hoàn sẽ trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch trả cổ tức năm 2024 bằng tiền tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) và trích quỹ khen thưởng Ban điều hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 tỷ đồng.

Với tổng khối lượng 224,4 triệu cổ phiếu VHC đang lưu hành, Vĩnh Hoàn dự chi khoảng hơn 448,8 tỷ đồng chi trả cổ tức năm 2024.

Trong ĐHĐCĐ sắp tới, Vĩnh Hoàn cũng sẽ trình cổ đông báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024, tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2024,...

Về kết quả kinh doanh, 2 tháng đầu năm 2024, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu tăng trưởng. Trong tháng 1/2024, tổng doanh thu đạt 921 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ.

 

Trong tháng 2/2024, Vĩnh Hoàn ghi nhận tổng doanh thu 801 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Lũy kế hai tháng đầu năm, Vĩnh Hoàn đạt tổng doanh thu 1.721 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 17/4 tại Hội trường Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Thành Ngọc (ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Trên thị trường 27/3, cổ phiếu VHC đang giao dịch ở mức giá 76.800 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục