Vĩnh Phúc tập trung vào "nhiệm vụ kép"

18:35' - 30/04/2020
BNEWS Vĩnh Phúc chủ động, rà soát, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, lựa chọn các nhiệm vụ cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện; hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Nhằm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao trong năm 2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh tiếp tục chủ động, quyết liệt phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2020, trong đó tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Vĩnh Phúc chủ động, rà soát, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, lựa chọn các nhiệm vụ cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện; hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung đơn giản hóa, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và sớm trước quy định cho doanh nghiệp và người dân.

Các ngành chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn từ việc thành lập doanh nghiệp đến các điều kiện kinh doanh, thông quan, nộp thuế...; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút vốn FDI và đầu tư xã hội.

Cùng với đó, khẩn trương giao hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giao hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 cho các dự án; Kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án đã được bố trí vốn kế hoạch năm 2020 không triển khai được hoặc chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân cao hơn.

Tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là đối với công trình, dự án trọng điểm.

Ban hành kế hoạch giải ngân, cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án, trường hợp giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, xem xét điều chuyển vốn cho dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trường hợp cần thiết xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục