VnSteel đẩy mạnh cổ phần hoá, thoái vốn

08:09' - 01/06/2017
BNEWS VnSteel sẽ tiếp tục triển khai tái cấu trúc tổng công ty theo đề án đã được phê duyệt, thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn để tập trung cho lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính và trọng điểm.

Tổng Công ty Thép Việt Nam (VnSteel) cho biết sẽ đồng thời thực hiện tư vấn, hỗ trợ nguồn lực tài chính cho các đơn vị gặp khó khăn trong việc huy động vốn cho sản xuất...

Bên cạnh đó, VnSteel xây dựng và triển khai phương án thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu tổng công ty nhằm thoái bớt vốn vào các công ty, dự án đầu tư có giá trị nhỏ, các khoản đầu tư hiệu quả không cao.

Hiện VnSteel đang trình Bộ thẩm định quyết toán công tác cổ phần hoá; đồng thời, tiếp tục đề nghị Bộ Công Thương và các cơ quan nhà nước sớm xem xét phê duyệt quyết toán cổ phần hoá cho tổng công ty hoàn tất thủ tục quyết toán chuyển giao từ công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Trong năm 2016, VnSteel hoàn thành thủ tục pháp lý cho Công ty TNHH MTV tư vấn MDC-Vnsteel và Công ty TNHH MTV cung ứng nhân lực và dịch vụ-Vnsteel đi vào hoạt động. VnSteel thoái vốn thành công toàn bộ phần góp vốn tại Tổng công ty CP bảo hiểm Petrolimex.../.

>> Năm 2017, ngành thép dự kiến tăng trưởng hơn 10%

>> Năm 2017, VnSteel đặt mục tiêu tăng 800 tỷ đồng doanh thu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục