Xây dựng, bổ sung kế hoạch thực hiện chống khai thác IUU phù hợp

15:43' - 14/10/2021
BNEWS Các địa phương đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2021 phải ngăn chặn, chấm dứt được tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND 28 tỉnh, thành phố ven biển về việc triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về IUU đề nghị Chủ tịch UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban ngành và lực lượng chức năng có liên quan tại địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, căn cứ quy định pháp luật thủy sản, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU tại địa phương, các tỉnh, thành phố tiến hành xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung kế hoạch thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU phù hợp với tình hình, kết quả chống khai thác IUU của địa phương hiện nay. Các địa phương đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2021 phải ngăn chặn, chấm dứt được tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.
Các tỉnh, thành phố gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn trong việc tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ pháp luật, đảm bảo “Dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm”. Đồng thời, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời động viên, khen thưởng tấm gương điển hình và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm để xảy ra sai phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao về chống khai thác IUU.
Các địa phương tiếp tục ưu tiên đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá và đảm bảo bố trí đủ nguồn nhân lực, trang thiết bị phục vụ cho các cơ quan quản lý thủy sản, các lực lượng chức năng có liên quan tại địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU; thực hiện đúng quy định về kiểm soát tàu cá ra vào cảng, kiểm soát sản lượng qua cảng, thực hiện công tác xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác…
Trong số đó, địa phương khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đánh dấu tàu cá, cấp Giấy phép khai thác thủy sản…; tăng cường việc thực thi pháp luật thủy sản của các lực lượng chức năng tại địa phương, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, điều tra, xử lý dứt điểm các hành vi khai thác IUU, đặc biệt là hành vi đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.
Các địa phương tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân thực hiện hoạt động khai thác thủy sản theo đúng quy định, đảm bảo ổn định đời sống, sinh kế của ngư dân bền vững; đặc biệt là có chính sách hỗ trợ tàu cá, ngư dân phải dừng hoạt động khai thác thủy sản chịu tác động của dịch bệnh COVID-19.
Địa phương cần xác định lao động nghề cá là đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 để ngư dân yên tâm duy trì hoạt động khai thác thủy sản, tránh đứt gãy chuỗi liên kết sản xuất từ khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu thủy sản, đảm bảo ổn định tăng trưởng ngành thủy sản, đồng thời bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục