Xây dựng Công an Hà Giang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

07:41' - 17/08/2020
BNEWS Xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức; từng bước xây dựng lực lượng Công an Hà Giang chính quy, tinh nhuệ và hiện đại...

Xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng tổ chức bộ máy, hoàn thành công tác đưa công an chính quy về xã, từng bước xây dựng lực lượng Công an Hà Giang chính quy, tinh nhuệ và hiện đại...

Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh tại Đại hội Đại biểu Công an tỉnh Hà Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 15 - 16/8.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Giang phấn đấu xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Giang đảm bảo tỉnh mạng, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở; nâng cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; siết chẹt kỷ lượng, kỷ cương, nâng cao văn hóa ứng xử, vì nhân dân phục vụ.

Thực hiện hiệu quả 4 nhiện vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Giữ vững an ninh biên giới, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản và các mặt công tác công an cơ sỏ. Kiểm chế tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” liên quan đến “tín dụng đen”.

Theo Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Giang đã cụ thể hóa và triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, chương trình trọng tâm, tạo bước chuyển biến rõ nét về mọi mặt trong Đảng bộ và lực lượng Công an nhân dân. Đã có 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra; các chỉ tiêu khác hoàn thành trên 70% Nghị quyết.

Tổ chức bộ máy đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công an xã chính quy từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Năng lực của cán bộ, chiến sỹ được nâng lên; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tình hình an ninh trên tuyến biên giới, an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội được giữ vững, ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác phòng, chống thiên tai dịch bệnh được phối hợp triển khai thực hiện chủ động, hiệu quả, nhất là thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ tuyến đầu trong phòng, chống dịch COVID-19... góp phần ổn định chính trị, xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Giang phấn đấu thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, an ninh tư tưởng - văn hoá, an ninh kinh tế, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước. Đẩy mạnh phòng, chống, quyết liệt đấu tranh, trấn áp, xử lý các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT, bảo đảm chặt chẽ, ngăn ngừa sơ hở, loại bỏ thiếu sót, điều kiện hình thành vi phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ hiệu quả.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng lực lượng Công an Hà Giang vững mạnh, hướng về cơ sở. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 18 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hà Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hà Giang khóa XII đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang được tín nhiệm bầu Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục