Xây dựng lực lượng quản lý thị trường hướng tới chuyên nghiệp

10:45' - 07/10/2021
BNEWS Tổng cục Quản lý thị trường xây dựng Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng với mục đích hướng lực lượng quản lý thị trường tới chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại.
Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) Trần Hữu Linh vừa ký Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng quản lý thị trường. Đây được coi là một trong những điều kiện cần thiết để xây dựng và nâng cao hình ảnh lực  lượng hướng tới chính quy - tinh nhuệ - hiện đại.

Theo ông Trần Hữu Linh, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên về triển khai nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng quản lý thị trường trong giai đoạn mới, Tổng cục Quản lý thị trường đã khẩn trương xây dựng Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng với mục đích chính là xây dựng lực lượng quản lý thị trường chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại.


Cùng với đó, định hướng cho công chức, người lao động các chuẩn mực đạo đức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ với tổ chức, cá nhân, trong quan hệ xã hội; đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng và tôn trọng sự khác nhau giữa các cá nhân, sự đa dạng về văn hóa, vùng miền, phong tục tập quán.
Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, việc xây dựng Quy tắc ứng xử làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét trách nhiệm khi công chức, người lao động vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội. Đồng thời, là căn cứ để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức, người lao động.
Bộ Quy tắc ứng xử quy định chi tiết và cụ thể các điều khoản về tinh thần và thái độ làm việc; trang phục, tác phong làm việc; giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử và trên mạng xã hội; ứng xử của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; ứng xử giữa công chức, người lao động với cấp trên và với đồng nghiệp.
Đồng thời, Quy tắc ứng xử cũng quy định rõ ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ và cơ quan thông tin, báo chí; ứng xử với tổ chức, cá nhân nước ngoài; ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý thị trường; ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.
Đáng chú ý, Điều 11 của Quy tắc ứng xử nêu rõ các việc công chức quản lý thị trường không được làm trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý thị trường.
Theo đó, công chức quản lý thị trường không được lợi dụng danh nghĩa công chức thanh tra, kiểm tra để thực hiện hành vi trái pháp luật; lạm quyền, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra, kiểm tra.
Mặt khác, công chức quản lý thị trường không được tư vấn, môi giới cho các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vấn, môi giới đó có khả năng gây phương hại đến lợi ích quốc gia, cơ quan, đơn vị.
Bên cạnh đó, công chức quản lý thị trường không được nhận quà tặng của đối tượng thanh tra, kiểm tra dưới mọi hình thức; trường hợp không từ chối được phải báo cáo người ra quyết định thanh tra, kiểm tra hoặc Trưởng đoàn thanh tra để quản lý, xử lý quà tặng theo quy định của pháp luật.
Quy tắc ứng xử cũng nêu rõ việc công chức quản lý thị trường không được kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý trái pháp luật; báo cáo sai sự thật, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật. Cùng đó, không được cản trở, can thiệt trái pháp luật vào hoạt động thanh tra, kiểm tra; tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung kiểm tra khi kết luận kiểm tra chưa được công khai.
Trong giải quyết khiếu nại tố cáo, công chức quản lý thị trường không được có thái độ hách dịch, dọa nạt, gây căng thẳng, khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của tổ chức người dân.
Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, công chức quản lý thị trường không được làm mất đoàn kết nội bộ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cá nhân, uy tín của tổ chức, cơ quan hoặc bao che cho hành vi vi phạm; không tiết lộ thông tin về người phản ánh và cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục