Xây dựng một số cơ chế đặc thù và quy hoạch một số Tập đoàn, Nhà máy

20:20' - 07/04/2016
BNEWS Chính phủ chỉ đạo xây dựng một số cơ chế đặc thù cho Công ty Cổ phần Nam Tiến Lào Cai và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam
Cơ chế đặc thù để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Ảnh:TTXVN

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Dự án Nhà máy sản xuất axít phốtphoríc nhiệt công suất 70.000 tấn/năm của Công ty Cổ phần Nam Tiến Lào Cai vào Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 18/9/2013.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo, hướng dẫn Chủ đầu tư thực thiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật khác liên quan.
Cũng liên quan đến việc xây dựng cơ chế đặc thù và quy hoạch, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về cơ chế đặc thù để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Cụ thể, người lao động trong danh sách hưởng lương của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và Công ty TNHH MTV Địa ốc cao su Đồng Nai là đối tượng trong phương án sắp xếp lao động, được mua cổ phần ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Nghị định số 63/2015/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

Người lao động làm việc trong các đơn vị ở nước ngoài của Tập đoàn được mua cổ phần ưu đãi trên cơ sở thời gian làm việc thực tế ở nước ngoài (được tính là thời gian làm việc thực tế) theo quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam được vận dụng quy định tại khoản a, b Điểm 1 Điều 33 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần để xác định giá trị vốn góp tại 5 công ty ở nước ngoài là: Công ty Bolikhamxay - Hà Tĩnh, Công ty Cao su Qua Van, Công ty VRG Oudomxay, Công ty Phát triển cao su C.R.C.K, Công ty Cao su EaHleo BM.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được sử dụng giá trị doanh nghiệp đánh giá lại để làm cơ sở xây dựng giá khởi điểm khi bán cổ phần, không phải thực hiện điều chỉnh giá trị sổ sách.

Khi công bố giá trị vốn nhà nước phải làm rõ vốn chủ sở hữu nhà nước thực có sau khi xử lý tài chính và vốn chủ sở hữu tăng thêm do đánh giá lại (không gắn với dòng tiền).

Việc xác định vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được xác định theo giá trị doanh nghiệp trước khi đánh giá lại, phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm không thấp hơn vốn nhà nước tại Tập đoàn ở thời điểm xác định doanh nghiệp (sau khi xử lý tài chính).

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục