Xem xét, phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an

16:48' - 06/06/2024
BNEWS Ngày 6/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 439/QĐ-TTg về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an.

Căn cứ Điều 28 Luật Tổ chức Chính phú số 76/2015/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14; Căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại văn bản số 10108-CV/VPTW ngày 04 tháng 6 năm 2024 về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 7; Căn cứ Nghị quyết số 20/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2021 về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 121/2024/QH15 của Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2024 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trường Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026;

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn:

1. Phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Phê chuẩn bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục