Xử lý nghiêm hành vi gây khó khăn, phiền hà doanh nghiệp

14:00' - 15/06/2020
BNEWS Bắc Giang sẽ xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân hoặc có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm khi thực thi công vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết, trong năm nay và các năm tiếp theo, tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện các giải pháp để khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế. Qua đó, cải thiện mạnh mẽ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của địa phương.
Theo đó, thời gian tới, các sở, ngành, địa phương ở tỉnh quán triệt, thay đổi nhận thức, tư duy, hành động trong áp dụng các biện pháp để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và công tác cải cách hành chính.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đối với từng chỉ tiêu, thành phần, chỉ tiêu chi tiết đánh giá chỉ số PCI và tự xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, yếu kém.
Tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân hoặc có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm khi thực thi công vụ, gắn với xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương thời gian tới phải đổi mới trong tư duy, nhận thức và hành động trong thi hành công vụ, phải chuyển từ tư duy "cho phép", "cấp phép" sang tư duy "phục vụ"; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Đồng thời, thực hiện phương châm "4 xin": Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; "4 luôn": Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ và "5 không": Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.
Các ban của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, cơ quan truyền thông tại địa phương tăng cường giám sát, kịp thời phản ánh, thông tin cả những mặt tích cực và hạn chế tồn tại về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến thủ tục hành chính.

Cộng đồng doanh nghiệp cùng đồng hành với cơ quan Nhà nước xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thực sự minh bạch, lành mạnh, công bằng trên địa bàn tỉnh; chủ động phản ánh những tồn tại, bất cập, hành vi gây khó khăn của cán bộ, công chức…
Gần nhất, ngày 3/6 vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã thành lập tổ công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh của doanh nghiệp, nhằm xử nghiêm cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo PCI năm 2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ số PCI 2019 của tỉnh Bắc Giang đạt 64,47 điểm (nằm trong nhóm có chất lượng điều hành kinh tế khá), tăng 1,46 điểm so với năm 2018.

Tuy nhiên, PCI năm 2019 của tỉnh Bắc Giang giảm 4 bậc so với năm 2018 trong xếp hạng các tỉnh thành (Bắc Giang xếp hạng 40/63 tỉnh, thành; trong khi năm 2018 xếp hạng 36/63 tỉnh, thành).
Trong số 10 chỉ số thành phần của chỉ số PCI năm 2019 của tỉnh Bắc Giang có 6 chỉ số tăng điểm và có 4 chỉ số giảm điểm so với năm 2018.

Các chỉ số giảm điểm là chi phí gia nhập thị trường (giảm 0,56 điểm); chi phí thời gian (giảm 0,49 điểm); chi phí không chính thức (giảm 0,1 điểm); dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (giảm 1,01 điểm). Cả 4 chỉ số giảm điểm trên đều thấp hơn mức trung vị của cả nước.
Nguyên nhân giảm điểm của chỉ số chi phí gia nhập thị trường là do năm 2019 chỉ có 38% doanh nghiệp cho rằng thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp được niêm yết công khai (năm 2018 là 72,41%); thời gian đăng ký doanh nghiệp (giá trị trung vị) tăng từ 5 ngày năm 2018 lên 7 ngày năm 2019…
Chỉ số chi phí thời gian giảm điểm là do số doanh nghiệp cho rằng bị thanh, kiểm tra từ 5 cuộc trở lên trong năm tăng lên; số doanh nghiệp cho rằng việc thanh tra, kiểm tra tạo cơ hội cho cán bộ nhũng nhiễu doanh nghiệp tăng lên..
Chỉ số chi phí không chính thức giảm điểm là do tỷ lệ tăng lên các doanh nghiệp cùng ngành thường phải trả thêm các khoản chi phí không chính thức; tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp là phổ biến vẫn ở mức cao; tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng chi trả chi phí không chính thức là điều bắt buộc để đảm bảo trúng thầu tăng mạnh…
Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp là chỉ số có mức giảm điểm nhiều nhất so với các chỉ số thành phần của PCI tỉnh Bắc Giang năm 2019.

Nguyên nhân là do tỷ lệ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên tổng số doanh nghiệp giảm; tỷ lệ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư nhân và có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên tổng số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giảm; tỷ lệ doanh nghiệp từng sử dụng dịch vụ đào tạo về quản trị kinh doanh giảm; tỷ lệ doanh nghiệp có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ liên quan đến công nghệ giảm…./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục